Fungsi PKG


1.   Memantau, menyelaras, menilai dan memberi khidmat bantu pusat sumber
      sekolah dan program gerakan membaca di sekolah.
 •  Pemantauan PSS
 •  Khidmatbantu PSS
 •  Bengkel PSS
 •  Bengkel teknologi pendidikan
 •  Mesyuarat pengurusan program untuk Guru Perpustakaan dan Media (GPM)
 •  NILAM
2.   Memantau, menyelaras.menilai dan memberi khidmat bantu pelaksanaan
      program ICT di sekolah.
 •  Support Ticketing System ( STS )
 •  Indeks Kualiti Pusat Sumber Sekolah ( iQ-PSS )
 •  Smart School Qualification Standards ( SSQS )
 •  Sistem Pemantauan penggunaan ICT Sekolah ( SSPICTS )
 •  Makmal Komputer
 •  Schoolnet
 •  Pusat akses
 •  PPSMI
 •  Aplikasi ICT
 •  Insiatif ICT
 •  Konfigurasi rangkaian
3.   Memberi perkhidmatan meja bantuan aras 3 kepada sekolah
 •  Perkakasan
 •  Perisian
4.   Mengumpul data asas teknologi pendidikan bagi tujuan penilaian
      dan pelaksanaan dasar teknologi pendidikan.
 •  iQ-PSS
 •  SPPICTS
 •  SSQS
 •  Data NILAM
 •  Penggredan PSS
 •  Latihan sumber manusia ( Latihan )
5.   Menyediakan bahan sumber pendidikan dalam pelbagai media.
 •  Bahan cetak
 •  Bahan bukan cetak
6.   Melaksana, menyebar,mempromosi dan menggalakkan penggunaan
      teknologi pendidikan di sekolah.
 •  Rakam salin DVD/VCD/CD
 •  Poster
 •  Brosur
 •  Kalender Aktiviti
 •  Buletin
 •  Bahan cetak
 •  Bahan bukan cetak
 •  Mesyuarat permuafakatan
 •  Mesyuarat jawatankuasa kecil aktiviti PKG.

PERANAN PKG

 • Pusat Kegiatan ikhtisas dan kurikulum

 • Pusat Sumber  • Pusat Kegiatan Sosial


  •  Agen Perubahan  PRASARANA

  •   Bilik Pegawai Teknologi Pendidikan

  •   Kaunter Pembantu Tadbir  

  •   Meja Bantuan Juruteknik   

  •   Makmal Komputer  
   
  •   Perpustakaan

  •   Bilik Mesyuarat


  •   Bilik Seminar

  •   Bilik Stor

  •   Bilik Cetakan

  • Ruang Makan    Fungsi PKG


    1.   Memantau, menyelaras, menilai dan memberi khidmat bantu pusat sumber
          sekolah dan program gerakan membaca di sekolah.
    •  Pemantauan PSS
    •  Khidmatbantu PSS
    •  Bengkel PSS
    •  Bengkel teknologi pendidikan
    •  Mesyuarat pengurusan program untuk Guru Perpustakaan dan Media (GPM)
    •  NILAM
    2.   Memantau, menyelaras.menilai dan memberi khidmat bantu pelaksanaan
          program ICT di sekolah.
    •  Support Ticketing System ( STS )
    •  Indeks Kualiti Pusat Sumber Sekolah ( iQ-PSS )
    •  Smart School Qualification Standards ( SSQS )
    •  Sistem Pemantauan penggunaan ICT Sekolah ( SSPICTS )
    •  Makmal Komputer
    •  Schoolnet
    •  Pusat akses
    •  PPSMI
    •  Aplikasi ICT
    •  Insiatif ICT
    •  Konfigurasi rangkaian
    3.   Memberi perkhidmatan meja bantuan aras 3 kepada sekolah
    •  Perkakasan
    •  Perisian
    4.   Mengumpul data asas teknologi pendidikan bagi tujuan penilaian
          dan pelaksanaan dasar teknologi pendidikan.
    •  iQ-PSS
    •  SPPICTS
    •  SSQS
    •  Data NILAM
    •  Penggredan PSS
    •  Latihan sumber manusia ( Latihan )
    5.   Menyediakan bahan sumber pendidikan dalam pelbagai media.
    •  Bahan cetak
    •  Bahan bukan cetak
    6.   Melaksana, menyebar,mempromosi dan menggalakkan penggunaan
          teknologi pendidikan di sekolah.
    •  Rakam salin DVD/VCD/CD
    •  Poster
    •  Brosur
    •  Kalender Aktiviti
    •  Buletin
    •  Bahan cetak
    •  Bahan bukan cetak
    •  Mesyuarat permuafakatan
    •  Mesyuarat jawatankuasa kecil aktiviti PKG.

    PERANAN PKG

    • Pusat Kegiatan ikhtisas dan kurikulum

    • Pusat Sumber     • Pusat Kegiatan Sosial


     •  Agen Perubahan     PRASARANA

     •   Bilik Pegawai Teknologi Pendidikan

     •   Kaunter Pembantu Tadbir  

     •   Meja Bantuan Juruteknik   

     •   Makmal Komputer  
      
     •   Perpustakaan

     •   Bilik Mesyuarat


     •   Bilik Seminar

     •   Bilik Stor

     •   Bilik Cetakan

     • Ruang Makan       Fungsi PKG


       1.   Memantau, menyelaras, menilai dan memberi khidmat bantu pusat sumber
             sekolah dan program gerakan membaca di sekolah.
       •  Pemantauan PSS
       •  Khidmatbantu PSS
       •  Bengkel PSS
       •  Bengkel teknologi pendidikan
       •  Mesyuarat pengurusan program untuk Guru Perpustakaan dan Media (GPM)
       •  NILAM
       2.   Memantau, menyelaras.menilai dan memberi khidmat bantu pelaksanaan
             program ICT di sekolah.
       •  Support Ticketing System ( STS )
       •  Indeks Kualiti Pusat Sumber Sekolah ( iQ-PSS )
       •  Smart School Qualification Standards ( SSQS )
       •  Sistem Pemantauan penggunaan ICT Sekolah ( SSPICTS )
       •  Makmal Komputer
       •  Schoolnet
       •  Pusat akses
       •  PPSMI
       •  Aplikasi ICT
       •  Insiatif ICT
       •  Konfigurasi rangkaian
       3.   Memberi perkhidmatan meja bantuan aras 3 kepada sekolah
       •  Perkakasan
       •  Perisian
       4.   Mengumpul data asas teknologi pendidikan bagi tujuan penilaian
             dan pelaksanaan dasar teknologi pendidikan.
       •  iQ-PSS
       •  SPPICTS
       •  SSQS
       •  Data NILAM
       •  Penggredan PSS
       •  Latihan sumber manusia ( Latihan )
       5.   Menyediakan bahan sumber pendidikan dalam pelbagai media.
       •  Bahan cetak
       •  Bahan bukan cetak
       6.   Melaksana, menyebar,mempromosi dan menggalakkan penggunaan
             teknologi pendidikan di sekolah.
       •  Rakam salin DVD/VCD/CD
       •  Poster
       •  Brosur
       •  Kalender Aktiviti
       •  Buletin
       •  Bahan cetak
       •  Bahan bukan cetak
       •  Mesyuarat permuafakatan
       •  Mesyuarat jawatankuasa kecil aktiviti PKG.

       PERANAN PKG

       • Pusat Kegiatan ikhtisas dan kurikulum

       • Pusat Sumber        • Pusat Kegiatan Sosial


        •  Agen Perubahan        PRASARANA

        •   Bilik Pegawai Teknologi Pendidikan

        •   Kaunter Pembantu Tadbir  

        •   Meja Bantuan Juruteknik   

        •   Makmal Komputer  
         
        •   Perpustakaan

        •   Bilik Mesyuarat


        •   Bilik Seminar

        •   Bilik Stor

        •   Bilik Cetakan

        • Ruang Makan