Wednesday, 11 May 2011

Talian Helpdesk TM

TALIAN HELPDESK TM
TM        1 800 22 7722
  • Mulai 7 Mac 2011, talian bantuan SchoolBroadband TM adalah 1-800-22-7722 . 
  • Talian 1060 akan ditamatkan mulai 15 Mac 2011.

Wednesday, 11 May 2011

Talian Helpdesk TM

TALIAN HELPDESK TM
TM        1 800 22 7722
  • Mulai 7 Mac 2011, talian bantuan SchoolBroadband TM adalah 1-800-22-7722 . 
  • Talian 1060 akan ditamatkan mulai 15 Mac 2011.

Wednesday, 11 May 2011

Talian Helpdesk TM

TALIAN HELPDESK TM
TM        1 800 22 7722
  • Mulai 7 Mac 2011, talian bantuan SchoolBroadband TM adalah 1-800-22-7722 . 
  • Talian 1060 akan ditamatkan mulai 15 Mac 2011.