Monday, 20 February 2012

PELANTIKAN KETUA PENOLONG PENGARAH BTPN MELAKATUAN HAJI AMIR BIN BASAR telah dilantik sebagai
Ketua Penolong Pengarah BTPN MELAKA mulai 16 Oktober 2011.
Warga kerja BTPN dan PKG Negeri Melaka mengucapkan tahniah dan syabas atas pelantikan beliau dan akan memberikan sokongan dan kerjasama jitu untuk memacu BTPN ke arah kegemilangan.

Monday, 20 February 2012

PELANTIKAN KETUA PENOLONG PENGARAH BTPN MELAKATUAN HAJI AMIR BIN BASAR telah dilantik sebagai
Ketua Penolong Pengarah BTPN MELAKA mulai 16 Oktober 2011.
Warga kerja BTPN dan PKG Negeri Melaka mengucapkan tahniah dan syabas atas pelantikan beliau dan akan memberikan sokongan dan kerjasama jitu untuk memacu BTPN ke arah kegemilangan.

Monday, 20 February 2012

PELANTIKAN KETUA PENOLONG PENGARAH BTPN MELAKATUAN HAJI AMIR BIN BASAR telah dilantik sebagai
Ketua Penolong Pengarah BTPN MELAKA mulai 16 Oktober 2011.
Warga kerja BTPN dan PKG Negeri Melaka mengucapkan tahniah dan syabas atas pelantikan beliau dan akan memberikan sokongan dan kerjasama jitu untuk memacu BTPN ke arah kegemilangan.