Friday, 22 February 2013

Selamat Datang FT 17 ( Rintis ) Ke PKG Cheng


Warga PKG Cheng mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Juruteknik Komputer FT 17 ( Rintis ) yang ditempatkan di PKG Cheng. Semoga dengan adanya warga baru PKG Cheng akan dapat mempertingkatkan lagi kualiti kerja dan Pembestarian Sekolah ahli akan lebih mantap.
1. Mohd. Izwani bin Ideris
2. Mohd. Fadzli bin Kamaruddin
3. Azharuddin bin Mohamed
4. Abdul Aziz bin Mat Salleh
5. Suraya binti Mohamed

Friday, 22 February 2013

Selamat Datang FT 17 ( Rintis ) Ke PKG Cheng


Warga PKG Cheng mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Juruteknik Komputer FT 17 ( Rintis ) yang ditempatkan di PKG Cheng. Semoga dengan adanya warga baru PKG Cheng akan dapat mempertingkatkan lagi kualiti kerja dan Pembestarian Sekolah ahli akan lebih mantap.
1. Mohd. Izwani bin Ideris
2. Mohd. Fadzli bin Kamaruddin
3. Azharuddin bin Mohamed
4. Abdul Aziz bin Mat Salleh
5. Suraya binti Mohamed

Friday, 22 February 2013

Selamat Datang FT 17 ( Rintis ) Ke PKG Cheng


Warga PKG Cheng mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Juruteknik Komputer FT 17 ( Rintis ) yang ditempatkan di PKG Cheng. Semoga dengan adanya warga baru PKG Cheng akan dapat mempertingkatkan lagi kualiti kerja dan Pembestarian Sekolah ahli akan lebih mantap.
1. Mohd. Izwani bin Ideris
2. Mohd. Fadzli bin Kamaruddin
3. Azharuddin bin Mohamed
4. Abdul Aziz bin Mat Salleh
5. Suraya binti Mohamed