Friday, 14 February 2014

Bengkel Frog VLE Untuk Guru SMK Tun Hj. Abdul Malek


Khamis, 6 Februari 2014, telah diadakan Bengkel Frog VLE kepada guru SMK Tun Hj. Abdul Malek. Bengkel ini bertujuan untuk memberikan pendedahan dengan lebih meluas kepada guru-guru ini berkaitan Virtual Learning Enviroment ( VLE ). Ia dibahagikan kepada 2 sesi iaitu sesi pagi, 8.30 hingga 10.30 pagi, dan sesi petang 2.30 hingga 4.30 petang. Jurulatih Utama bengkel ini adalah Ketua PKG Cheng, Zaidi b. Jaafar dan dibantu oleh Pn. Hoo GPICT SMK Tun Hj. Abdul Malek.
Friday, 14 February 2014

Bengkel Frog VLE Untuk Guru SMK Tun Hj. Abdul Malek


Khamis, 6 Februari 2014, telah diadakan Bengkel Frog VLE kepada guru SMK Tun Hj. Abdul Malek. Bengkel ini bertujuan untuk memberikan pendedahan dengan lebih meluas kepada guru-guru ini berkaitan Virtual Learning Enviroment ( VLE ). Ia dibahagikan kepada 2 sesi iaitu sesi pagi, 8.30 hingga 10.30 pagi, dan sesi petang 2.30 hingga 4.30 petang. Jurulatih Utama bengkel ini adalah Ketua PKG Cheng, Zaidi b. Jaafar dan dibantu oleh Pn. Hoo GPICT SMK Tun Hj. Abdul Malek.
Friday, 14 February 2014

Bengkel Frog VLE Untuk Guru SMK Tun Hj. Abdul Malek


Khamis, 6 Februari 2014, telah diadakan Bengkel Frog VLE kepada guru SMK Tun Hj. Abdul Malek. Bengkel ini bertujuan untuk memberikan pendedahan dengan lebih meluas kepada guru-guru ini berkaitan Virtual Learning Enviroment ( VLE ). Ia dibahagikan kepada 2 sesi iaitu sesi pagi, 8.30 hingga 10.30 pagi, dan sesi petang 2.30 hingga 4.30 petang. Jurulatih Utama bengkel ini adalah Ketua PKG Cheng, Zaidi b. Jaafar dan dibantu oleh Pn. Hoo GPICT SMK Tun Hj. Abdul Malek.