Tuesday, 21 October 2014

Khidmat Bantu Networking SK Gangsa

15,16 dan 17 Oktober 2014 : Selepas SK Gangsa, Pasukan Khidmat bantu PKG Cheng bergerak ke SK Gangsa pula untuk tujuan yang sama iaitu membuat rangkaian di Pejabat, Pusat Sumber, Pendidikan Khas, Bilik Guru dan Bilik Pemulihan. Di pejabat, 9 point network telah dipasang, di Bilik Pemulihan pula, 1 point network telah dipasang. 4 biji Akses point telah dikonfigurasikan dan diletakkan pada kesemua tempat yang dicadangkan. Setelah dipasang, kesemua point network dan akses point tersebut diuji terlebih dahulu. Selain dari memasang network, pasukan ini juga telah membuat penyelenggaraan komputer pada komputer yang bermasalah di pejabat, bilik guru, dan bilik sains.

Tuesday, 21 October 2014

Khidmat Bantu Networking SK Gangsa

15,16 dan 17 Oktober 2014 : Selepas SK Gangsa, Pasukan Khidmat bantu PKG Cheng bergerak ke SK Gangsa pula untuk tujuan yang sama iaitu membuat rangkaian di Pejabat, Pusat Sumber, Pendidikan Khas, Bilik Guru dan Bilik Pemulihan. Di pejabat, 9 point network telah dipasang, di Bilik Pemulihan pula, 1 point network telah dipasang. 4 biji Akses point telah dikonfigurasikan dan diletakkan pada kesemua tempat yang dicadangkan. Setelah dipasang, kesemua point network dan akses point tersebut diuji terlebih dahulu. Selain dari memasang network, pasukan ini juga telah membuat penyelenggaraan komputer pada komputer yang bermasalah di pejabat, bilik guru, dan bilik sains.

Tuesday, 21 October 2014

Khidmat Bantu Networking SK Gangsa

15,16 dan 17 Oktober 2014 : Selepas SK Gangsa, Pasukan Khidmat bantu PKG Cheng bergerak ke SK Gangsa pula untuk tujuan yang sama iaitu membuat rangkaian di Pejabat, Pusat Sumber, Pendidikan Khas, Bilik Guru dan Bilik Pemulihan. Di pejabat, 9 point network telah dipasang, di Bilik Pemulihan pula, 1 point network telah dipasang. 4 biji Akses point telah dikonfigurasikan dan diletakkan pada kesemua tempat yang dicadangkan. Setelah dipasang, kesemua point network dan akses point tersebut diuji terlebih dahulu. Selain dari memasang network, pasukan ini juga telah membuat penyelenggaraan komputer pada komputer yang bermasalah di pejabat, bilik guru, dan bilik sains.