Monday, 23 February 2015

Pemantauan Verifikasi Penyenggaraan Peralatan ICT Sekolah

Pada 18 Februari lalu, PKG Cheng telah membuat pemantauan ke atas sekolah yang telah membuat laporan berkaitan kerosakan peralatan ICT sekolah. Sekolah yang terlibat adalah SK Paya Rumput, SK Bertam Hulu, SJKC Bertam Hulu dan SK Kerubong. Ia bertujuan untuk mengenalpasti peralatan tersebut benar-benar rosak atau tidak dan mendapatkan status penyenggaraan, samaada telah disenggara atau belum.Monday, 23 February 2015

Pemantauan Verifikasi Penyenggaraan Peralatan ICT Sekolah

Pada 18 Februari lalu, PKG Cheng telah membuat pemantauan ke atas sekolah yang telah membuat laporan berkaitan kerosakan peralatan ICT sekolah. Sekolah yang terlibat adalah SK Paya Rumput, SK Bertam Hulu, SJKC Bertam Hulu dan SK Kerubong. Ia bertujuan untuk mengenalpasti peralatan tersebut benar-benar rosak atau tidak dan mendapatkan status penyenggaraan, samaada telah disenggara atau belum.Monday, 23 February 2015

Pemantauan Verifikasi Penyenggaraan Peralatan ICT Sekolah

Pada 18 Februari lalu, PKG Cheng telah membuat pemantauan ke atas sekolah yang telah membuat laporan berkaitan kerosakan peralatan ICT sekolah. Sekolah yang terlibat adalah SK Paya Rumput, SK Bertam Hulu, SJKC Bertam Hulu dan SK Kerubong. Ia bertujuan untuk mengenalpasti peralatan tersebut benar-benar rosak atau tidak dan mendapatkan status penyenggaraan, samaada telah disenggara atau belum.