Monday, 20 April 2015

Pelaksanaan Program Hand-Holding Penggunaan Frog - VLE SJKC Bertam Hulu


Program Hand-holding Penggunaan Frog - Vle ini diadakan pada 17 April yang lalu di SJKC Bertam Hulu bagi tujuan memberi bimbingan dan khidmat kepakaran tentang penggunaan pelantar Persekitaran Pembelajaran Maya (VLE), aplikasi pendidikan, serta e-Bahan dalam kalangan guru di sekolah.

Monday, 20 April 2015

Pelaksanaan Program Hand-Holding Penggunaan Frog - VLE SJKC Bertam Hulu


Program Hand-holding Penggunaan Frog - Vle ini diadakan pada 17 April yang lalu di SJKC Bertam Hulu bagi tujuan memberi bimbingan dan khidmat kepakaran tentang penggunaan pelantar Persekitaran Pembelajaran Maya (VLE), aplikasi pendidikan, serta e-Bahan dalam kalangan guru di sekolah.

Monday, 20 April 2015

Pelaksanaan Program Hand-Holding Penggunaan Frog - VLE SJKC Bertam Hulu


Program Hand-holding Penggunaan Frog - Vle ini diadakan pada 17 April yang lalu di SJKC Bertam Hulu bagi tujuan memberi bimbingan dan khidmat kepakaran tentang penggunaan pelantar Persekitaran Pembelajaran Maya (VLE), aplikasi pendidikan, serta e-Bahan dalam kalangan guru di sekolah.