Wednesday, 12 August 2015

SELAMAT DATANG KEPADA PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN BAHARU

Warga PKG Cheng mengalu-alukan kedatangan  Encik Mohd Zakkuan bin Amir Pazar selaku Pegawai Teknologi Pendidikan yang mula melaporkan diri pada 16 Julai 2015 yang lalu. Semoga dengan pertambahan kakitangan PKG Cheng ini dapat meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan yang diberikan. 

Wednesday, 12 August 2015

SELAMAT DATANG KEPADA PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN BAHARU

Warga PKG Cheng mengalu-alukan kedatangan  Encik Mohd Zakkuan bin Amir Pazar selaku Pegawai Teknologi Pendidikan yang mula melaporkan diri pada 16 Julai 2015 yang lalu. Semoga dengan pertambahan kakitangan PKG Cheng ini dapat meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan yang diberikan. 

Wednesday, 12 August 2015

SELAMAT DATANG KEPADA PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN BAHARU

Warga PKG Cheng mengalu-alukan kedatangan  Encik Mohd Zakkuan bin Amir Pazar selaku Pegawai Teknologi Pendidikan yang mula melaporkan diri pada 16 Julai 2015 yang lalu. Semoga dengan pertambahan kakitangan PKG Cheng ini dapat meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan yang diberikan.