Tuesday, 8 February 2011

 Khidmat Bantu ICT SMA Jaim Al-Ahmadi


 

18 Januari 2011, Sg Udang : Khidmat bantu kedua yang diadakan pada awal tahun ini adalah di Sekolah Menengah Agama Jaim Al-Ahmadi. Ia berikutan kerana makmal sekolah ini mempunyai masalah pendawaian networking yang tidak kemas dari switch ke komputer murid. Oleh itu, pendawaian semuala networking dilakukan dengan menggunakan trunking supaya kelihatan lebih kemas. 2 orang juruteknik kawasan PKG Cheng dan juruteknik PKG Cheng telah memberikan kerjasama dalam melaksanakan khidmat bantu ini.


 Khidmat Bantu ICT SMK Malim
12 Januari 2011, Malim: Satu khidmat bantu ICT telah diadakan di SMK Malim yang bertuajuan untuk menyelesaikan masalah internet, antivirus dan operating system. Khidmat Bantu yang berlangsung selama sehari itu dianggap berjaya kerana telah disambungkan dengan 24 point network yang dirangkaikan kepada satu switch hub serta 19 buah komputer. 19 buah komputer tersebut telah die reformat kerana diserang virus dan diinstallasi dengan antivirus Kaspersky. Khidmat Bantu tersebut melibatkan seorang pegawai dan 3 orang Juruteknik Komputer Sekolah dan 1 orang Juruteknik Komputer PKG.

Tuesday, 8 February 2011

 Khidmat Bantu ICT SMA Jaim Al-Ahmadi


 

18 Januari 2011, Sg Udang : Khidmat bantu kedua yang diadakan pada awal tahun ini adalah di Sekolah Menengah Agama Jaim Al-Ahmadi. Ia berikutan kerana makmal sekolah ini mempunyai masalah pendawaian networking yang tidak kemas dari switch ke komputer murid. Oleh itu, pendawaian semuala networking dilakukan dengan menggunakan trunking supaya kelihatan lebih kemas. 2 orang juruteknik kawasan PKG Cheng dan juruteknik PKG Cheng telah memberikan kerjasama dalam melaksanakan khidmat bantu ini.


 Khidmat Bantu ICT SMK Malim
12 Januari 2011, Malim: Satu khidmat bantu ICT telah diadakan di SMK Malim yang bertuajuan untuk menyelesaikan masalah internet, antivirus dan operating system. Khidmat Bantu yang berlangsung selama sehari itu dianggap berjaya kerana telah disambungkan dengan 24 point network yang dirangkaikan kepada satu switch hub serta 19 buah komputer. 19 buah komputer tersebut telah die reformat kerana diserang virus dan diinstallasi dengan antivirus Kaspersky. Khidmat Bantu tersebut melibatkan seorang pegawai dan 3 orang Juruteknik Komputer Sekolah dan 1 orang Juruteknik Komputer PKG.

Tuesday, 8 February 2011

 Khidmat Bantu ICT SMA Jaim Al-Ahmadi


 

18 Januari 2011, Sg Udang : Khidmat bantu kedua yang diadakan pada awal tahun ini adalah di Sekolah Menengah Agama Jaim Al-Ahmadi. Ia berikutan kerana makmal sekolah ini mempunyai masalah pendawaian networking yang tidak kemas dari switch ke komputer murid. Oleh itu, pendawaian semuala networking dilakukan dengan menggunakan trunking supaya kelihatan lebih kemas. 2 orang juruteknik kawasan PKG Cheng dan juruteknik PKG Cheng telah memberikan kerjasama dalam melaksanakan khidmat bantu ini.


 Khidmat Bantu ICT SMK Malim
12 Januari 2011, Malim: Satu khidmat bantu ICT telah diadakan di SMK Malim yang bertuajuan untuk menyelesaikan masalah internet, antivirus dan operating system. Khidmat Bantu yang berlangsung selama sehari itu dianggap berjaya kerana telah disambungkan dengan 24 point network yang dirangkaikan kepada satu switch hub serta 19 buah komputer. 19 buah komputer tersebut telah die reformat kerana diserang virus dan diinstallasi dengan antivirus Kaspersky. Khidmat Bantu tersebut melibatkan seorang pegawai dan 3 orang Juruteknik Komputer Sekolah dan 1 orang Juruteknik Komputer PKG.