Wednesday, 16 February 2011

PERKHIDMATAN TALIAN INTERNET DI SEKOLAH BAGI TEMPOH INTERIM

memo

Untuk tujuan pemantauan ketersediaan (availability) talian internet di sekolah-sekolah seluruh negara bagi tempoh interim Januari 2011 hingga Disember 2011, Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Memo Antara Bahagian/Jabatan KP(BTP-PENT) 8800/50/1 Jld. 19 (52) bertarikh 7 Februari 2011 memerlukan maklumat berkaitan perkhidmatan internet yang dilanggan oleh sekolah.Sekolah dikehendaki  memuat turun memo berkenaan dan mengambil tindakan sewajarnya seperti yang dikehendaki.

Wednesday, 16 February 2011

PERKHIDMATAN TALIAN INTERNET DI SEKOLAH BAGI TEMPOH INTERIM

memo

Untuk tujuan pemantauan ketersediaan (availability) talian internet di sekolah-sekolah seluruh negara bagi tempoh interim Januari 2011 hingga Disember 2011, Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Memo Antara Bahagian/Jabatan KP(BTP-PENT) 8800/50/1 Jld. 19 (52) bertarikh 7 Februari 2011 memerlukan maklumat berkaitan perkhidmatan internet yang dilanggan oleh sekolah.Sekolah dikehendaki  memuat turun memo berkenaan dan mengambil tindakan sewajarnya seperti yang dikehendaki.

Wednesday, 16 February 2011

PERKHIDMATAN TALIAN INTERNET DI SEKOLAH BAGI TEMPOH INTERIM

memo

Untuk tujuan pemantauan ketersediaan (availability) talian internet di sekolah-sekolah seluruh negara bagi tempoh interim Januari 2011 hingga Disember 2011, Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Memo Antara Bahagian/Jabatan KP(BTP-PENT) 8800/50/1 Jld. 19 (52) bertarikh 7 Februari 2011 memerlukan maklumat berkaitan perkhidmatan internet yang dilanggan oleh sekolah.Sekolah dikehendaki  memuat turun memo berkenaan dan mengambil tindakan sewajarnya seperti yang dikehendaki.